19 de novembre de 2010

Avui Dia universal de la infància


Cada 20 de novembre es celebra el Dia Mundial dels Drets dels Infants.
L'any 1989 l'Assamblea General de les Nacions Unides va aprovar la Convenció sobre els Drets dels Infants.
.Que és un conjunt de normes acordades per una sèrie de països que van ser firmades i s'han de respectar.
Aquest dia reconeix els Drets dels Infants a ser protegits, educats, cuidats i que pugin participar a la societat, n'és igual la procedència del nen.
Els infants tenen dret a ser estimats, a divertir-se, a aprendre, a expressar-se, a anar a l'escola, a tenir servei mèdic, a ser ben alimentats i a rebre amor, joc i igualtat.
Aquest acord prohibia l'abús de l'infant, l'explotació i el treball infantil
Aquest són els Drets més importants:
1. Dret a la igualtat, sense distinció de raça, religió o nacionalitat.
2. Dret a una protecció especial que asseguri un creixement mental i social, sa i lliure.
3. Dret a un nom i a una nacionalitat.
4. Dret a una alimentació, habitatge i atenció mèdica adequats.
5. Dret a una educació i atenció especials per els infants físicament o mentalment disminuïts.
6. Dret a comprensió i afecte per part de les famílies i de la societat.
7. Dret a l'educació gratuïta. Dret a divertir-se i a jugar.
8. Dret a l'atenció i ajuda preferent en cas de perill.
9. Dret a la protecció contra l'abandonament i l'explotació en el treball.
10. Dret a rebre una educació que fomenti la solidaritat, l'amistat i la justícia entre tothom.
  Ara un informe preocupant:
Coincidint que aquest dissabte és el Dia Mundial dels Drets dels Infants s'ha fet públic l'informe 'La infància a Espanya 2010-2011'. a Catalunya el 18,5% dels infants (gairebé un de cada cinc) està en risc de pobresa relativa, l'informe que també indica que, a Espanya, la xifra de pobresa infantil arriba al 24,1% i situa el país a la cua de la Unió Europea dels 27, ja que només tenen una situació pitjor Romania, Bulgària, Letònia i Itàlia.