Els Colors

 ELS COLORS


Davant  els ulls dels infants el color és un esclat de vida. Apareixen tots alhora  amb els seus tons, valors i gammes i variacions  cromàtiques. I es així com els infants els han de conèixer. És a dir, han de poder-los trobar, veure, aprendre, i experimentar sense limitacions.
De la mateixa manera que quant un infant comença a conèixer i experimentar amb el món de les paraules per comunicar-se, els adults no interactuem amb ells utilitzant per separat les diferents funcions del llenguatge verbal (com l’adjectiu, el verb, el nom,...) sinó que parlem i ens comuniquem amb ells utilitzant correctament totes aquestes funcions, seria incorrecte pensar ( pel que fa al coneixement dels colors) que els infants no poden entendre la varietat cromàtica que ens envolta. Si els nens i les nenes tenen l’oportunitat de poder experimentar amb els colors els aniran descobrint i aprenent sense adonar-nos.
El color és present en totes les coses que ens envolten i els nens i les nenes hi són sensibles i  el perceben molt aviat.
La vida quotidiana i l’entorn immediat són plens d’oportunitats per buscar, mirar, aprendre i experimentar amb els colors. Els adults hem d’acompanyar l’infant, sempre amb sensibilitat, en l’acció de mirar i observar.
A la llar, amb experiències perceptives i sensorials  els nens i nenes aniran descobrint i coneixent tots els colors alhora.
  • Observant un mateix element de color en diferents hores del dia , amb diferents intensitats de llum natural ( en un dia de sol, en un dia de núvol,...), i fitxar-nos com canvien de color els elements de l’entorn natural (els arbres del patí, l’hort,...) en les diferents estacions de l’any.
  • En activitats de plàstica , la sorpresa d’obtenir nous colors mitjançant la barreja de dos colors primaris, Jocs amb papers de cel·lofana, Tenyir aigua de colors i  fer ampolles que quant el sol les toca projecten llums acolorides dins l'escola.
  • Jugar amb la llum d'espelmes,... llanternes i papers de colors, ... exposar un prisma de vidre al raig de sol produint l'arc de Sant Martí,.... 

El fet de treballar tots els colors alhora i no per separat, fa que  mentre alguns infants aprenen i reconeixen primer el groc, d’altres el vermell o el verd tot depèn dels seus interessos i gustos personals però finalment i sense adonar-nos tots aprenen  els diferents colors.
Bibliografia:
(Fer plàstica un procés de diàlegs i situacions. Temes d’infància Nº 33. Associació de mestres Rosa sensat)