24 d’octubre de 2010

Perquè Llar d'Infants i no guarderia?

Molt sovint utilitzem el terme guarderia erròniament per anomenar els centres que atenem als infants de la franja de 0 a 3 anys reconeguts pel departament d’educació,  quant hauríem de dir escola bressol o llar d’infants.

 Cal dir que la LOGSE va obrir noves portes reconeixent el tram de 0 a 3 com el primer del sistema educatiu. En aquest moment l’educació infantil consta de dos cicles, el primer de 0 a 3 anys i el segon cicle de 3 a 6 anys. Cap dels dos cicles és obligatori. La redacció i definició del Projecte Educatiu de Centre posa de manifest que les accions que es porten a terme dins la llar d’infants s’ajusten, es pensen i es reflexionen en clau pedagògica assegurant una acció educativa de qualitat i un desenvolupament integral dels infants com a persones.
L’eix de la llar, és l’infant, com a persona competent, amb drets, capacitats, curiositats i desitjós d’aprendre. És el protagonista i participant actiu de les activitats.
 Els nens i nenes reben de les educadores les pautes, l’afecte i l’acceptació que els cal . Se’ls dóna la mà en el camí de fer-se grans, de créixer com a persones però també com a ciutadans.

La llar d’infants ofereix un conjunt d’experiències educatives que desperten els aprenentatges, es posen en joc totes les capacitats, afectives, cognitives, de relació, motrius i de llenguatge afavorint el desenvolupament harmònic i complet dels nens i nenes. Des de la perspectiva educativa i no assistencial és des d’on l’infant pot progressar en el camí de l’autonomia, del coneixement d’ ell mateix i del seu entorn.
El vostre paper, el paper de les mares i els pares és bàsic. L’educació dels vostres fills i filles està en les vostres mans i és la vostra responsabilitat. 
 A la Llar d’infants trobareu la continuïtat del treball educatiu que feu a casa i el conjunt configurarà el desenvolupament global del vostre fill o filla.

 Per més informació:
"De guarderies a centres d’educació infantil”
 16 butlletí trimestral de la comissió de llars d’infants d’Olot. Desembre2007
 ( Institut Municipal d'Educació)