3 de novembre de 2015



Exposició  de pintures per la fira de Sant Lluc !!  Tots uns artistes !!