3 de maig de 2012

MANIFEST “A LA LLAR D´INFANTS EDUQUEM”


      11ª JORNADA DE SENSIBILITZACIÓ 0-3 ANYS
                    “A LA LLAR D´INFANTS EDUQUEM”
                           MANIFEST
L’educació dels més menuts ens implica a tots. El nen és persona des del moment del seu naixement, per tant té dret a viure, créixer i desenvolupar-se amb plenitud.

Des de la reflexió pensem que l’educació dels nostres infants dins les escoles s’ha de fer:

·        Respectant cada infant, la seva història i la nova realitat que li oferim.
·     Essent flexibles i dinàmics en una etapa que es defineix pels canvis evolutius constants.
·        Aprenent de la diversitat, per tal de respectar les necessitats pròpies de cada nen i nena.
·        Buscant l’estabilitat dels petits espais, afavorint una relació personal de qualitat.
·        Compartint amb la família la tasca d’oferir a totes les nenes i els nens una millor educació.

Tenint en compte aquestes consideracions, la Coordinadora d’escoles Bressol de Catalunya exigeix al Govern de la Generalitat que es reguli  un únic model de centre per a infants de 0-3 anys, amb uns espais adequats i uns professionals qualificats, un model educatiu que contempli la importància d’aquesta etapa i que respecti els drets i les necessitats dels més menuts.
El cicle educatiu 0-3 ha de formar part del recorregut pedagògic vital al qual tota persona té un dret.
L’escola bressol és un espai d’aprenentatge, de comunicació i de suport a les famílies. Aquest és un principi que tots hem de defensar i fer possible. MAIG 2012