18 de febrer de 2011

PER ELS INFANTS EL COLOR ES UN ESCLAT DE VIDADavant  els ulls dels infants el color és un esclat de vida. Apareixen tots alhora  amb els seus tons, valors i gammes i variacions  cromàtiques. I es així com els infants els han de conèixer. És a dir, han de poder-los trobar, veure, aprendre, i experimentar sense limitacions.
De la mateixa manera que quant un infant comença a conèixer i experimentar amb el món de les paraules per comunicar-se, els adults no interactuem amb ells utilitzant per separat les diferents funcions del llenguatge verbal (com l’adjectiu, el verb, el nom,...) sinó que parlem i ens comuniquem amb ells utilitzant correctament totes aquestes funcions, seria incorrecte pensar ( pel que fa al coneixement dels colors) que els infants no poden entendre la varietat cromàtica que ens envolta. Si els nens i les nenes tenen l’oportunitat de poder experimentar amb els colors els aniran descobrint i aprenent sense adonar-nos.
El color és present en totes les coses que ens envolten i els nens i les nenes hi són sensibles i  el perceben molt aviat.
La vida quotidiana i l’entorn immediat són plens d’oportunitats per buscar, mirar, aprendre i experimentar amb els colors. Els adults hem d’acompanyar l’infant, sempre amb sensibilitat, en l’acció de mirar i observar.
A la llar, amb experiències perceptives i sensorials  els nens i nenes aniran descobrint i coneixent tots els colors alhora.
  • Observant un mateix element de color en diferents hores del dia , amb diferents intensitats de llum natural ( en un dia de sol, en un dia de núvol,...), i fitxar-nos com canvien de color els elements de l’entorn natural (els arbres del patí, l’hort,...) en les diferents estacions de l’any.
  • En activitats de plàstica , la sorpresa d’obtenir nous colors mitjançant la barreja de dos colors primaris, Jocs amb papers de cel·lofana, Tenyir aigua de colors i  fer ampolles que quant el sol les toca projecten llums acolorides dins l'escola.
  • Jugar amb la llum d'espelmes,... llanternes i papers de colors, ... exposar un prisma de vidre al raig de sol produint l'arc de Sant Martí,.... 


El fet de treballar tots els colors alhora i no per separat, fa que  mentre alguns infants aprenen i reconeixen primer el groc, d’altres el vermell o el verd tot depèn dels seus interessos i gustos personals però finalment i sense adonar-nos tots aprenen  els diferents colors.
Bibliografia:
(Fer plàstica un procés de diàlegs i situacions. Temes d’infància Nº 33. Associació de mestres Rosa sensat)